ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 23-11-2018 & ΩΡΑ 17:00 μ.μ.

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                          Φυλή, 19-11-2018
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                Αριθμ.Πρωτ.: 43086
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

 

                                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                             11ης /2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

     Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

1. Ενημέρωση για την ασφαλτόστρωση διαφόρων δημοτικών οδών στη Δημοτική Ενότητα Φυλής.

 

                                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                 της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

                                                                                          ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ