ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 11-04-2017 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                               Άνω Λιόσια 7-4-2017
                                                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ. : 18407

 

                                                                                                                          ΠΡΟΣ
                                                                                                                         Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                         Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

 

                                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 11-4-2017, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 12 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα:

1. Επανεκτύπωση Λευκώματος του Δήμου Φυλής, «ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
2. Έγκριση ποσού προς τον εκκαθαριστή της Τουριστικής Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας για την κάλυψη – εξόφληση των υποχρεώσεων προς α) εργαζόμενους β) προμηθευτές και πιστωτές.
3. Επικύρωση της αρ. 101/17 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
4. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
5. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την Διενέργεια Διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Α.Μ. 329/2016 προϋπολογισμού 248.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ).
6. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την Διενέργεια Διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 53/2017 προϋπολογισμού 140.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ).
7. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την Διενέργεια Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 54/2017 προϋπολογισμού 800.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ).
8. Ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
9. Έγκριση της υπ' αριθμ. 60/2017 μελέτης με τίτλο: ¨Ανακατασκευή – διαμόρφωση παραχωρηθέντα κτιρίου ιδιοκτησίας του Δήμου Φυλής επί της οδού Κρητικού Πελάγους στο Πάρκο Πόλης για την στέγαση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, της ΟΠΚΕ και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Αττικής”.
 
                                                                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                          ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ