ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΤΗΣ 31ης-5-2017 ΑΠΟ 19:30 Μ.Μ. ΣΕ 20:15 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ethno

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                  Άνω Λιόσια 29-5-2017
                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ. : 28324

 

                                                                                                                       ΠΡΟΣ
                                                                                                                       Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                       Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Σας γνωρίζουμε ότι για την προγραμματισμένη για τις 31-5-2017 και ώρα 19:30 μ.μ. συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταφέρεται η ώρα από 19:30 μ.μ. στις  20:15 μ.μ. με τα θέματα της κοινοποιηθείσας ημερήσιας διάταξης, λόγω της εκδήλωσης μνήμης για το συνδημότη μας Νικόλαο Κρητικό που έπεσε ηρωικά μαχόμενος υπέρ πατρίδος κατά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 16-8-1974.

 

                                                                                                                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                  ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ