ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 14-07-2017 & ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

                                                                                                                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    (ως προς την συμπλήρωση 10 θεμάτων,
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                   ενόψει της θερινής περιόδου,
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                                 προκειμένου να μην παρακωλύεται
                                                                                                                                                                                                         η λειτουργία των υπηρεσιών)

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                            Άνω Λιόσια 10-07-2017
                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 37514

 

                                                                                                           ΠΡΟΣ
                                                                                                   Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                  Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

 

                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 14-7-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 19 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα:
1. Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνή διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 2017–2018 ΑΜ 3/2017 (Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) προϋπολογισμού 1.438.552,28 € συμπ/νου ΦΠΑ (13% & 24%).
2. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
3. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 30/17 απόφαση Ο.Ε.
4. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ.104/17 απόφαση Ο.Ε.
5.Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 113/17 απόφαση Ο.Ε.
6.Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 130/17 απόφαση Ο.Ε.
7.Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 142/17 απόφαση Ο.Ε.
8.Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 143/17 απόφαση Ο.Ε.
9.Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Καμηλαράκη Βασίλειο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 175/17 απόφαση Ο.Ε.
10. Έγκριση αμοιβών του δικηγόρου-νομικού συμβούλου της υπό εκκαθάριση Δ.Ε.Ρ.Α.Λ.
11. Έγκριση καταβολής ποσού προς την εκκαθάριση της ΔΕΡΑΛ για την εξόφληση προσωρινώς εκτελεστής δικαστικής απόφασης προς την Κουμπούρη Ελένη.
12. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ – ΟΔΩΝ Κ.Λ.Π. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΥΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.575.505,92 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
13. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 152/2015 μελέτης με τίτλο: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116 Β, ΘΕΣΗ ΖΑΪΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
14. Τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης σε Βρεφ/κούς και Παιδικούς Σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
15. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων και προσωρινών οδικών εμποδίων περιμετρικά της Πλατείας Ηρώων στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
16. Κυκλοφοριακή τοπική παρέμβαση επί της οδού Βυζαντίου και στη συμβολή αυτής με τη Λ. Φυλής στα ανατολικά και με την Περιφερειακή Αιγάλεω στα Δυτικά, που βρίσκεται στην Π.Ε. Άγιος Ιωάννης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
17. Έγκριση νέας υψομετρικής μελέτης - μηκοτομής επί της οδού Μπαλή.
18. Έγκριση νέας υψομετρικής μελέτης - μηκοτομής επί των οδών Κυρίλλου και πάροδος Βυζαντίου.
19. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου για υπαίθριο σταθμό στάθμευσης αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 2279 στην Ζωφριά Ι.
20. Επικύρωση της 133/17 απόφασης Δ.Σ του ν.π.δ.δ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φυλής ‘‘ΠΑΡΝΗΘΑ’’» περί της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
21. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
22. Με την υπ’ αριθ. 38/2017 Απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής παραχωρεί δωρεάν στο Δήμο Φυλής ένα οικόπεδο εμβαδού 231,25 τμ. που βρίσκεται στα Άνω Λιόσια και συγκεκριμένα στο ΟΤ 921 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης που ορίζεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7 στο από το Μάρτιο του 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Αθανασίου Τουλούπα και το Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακίνητου (Εθνικό Κτηματολόγιο).
23. Διαγραφή για την διαγραφή συνολικού ποσού 684,97 ευρώ για τέλη ύδρευσης από το 1ο τριμ. του 2006 έως και το Δο τρίμηνο του 2014 από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους στο όνομα ΚΑΒΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.
24. Πώληση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΡΑΛΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ με κτημ. αρ.102425 στο Ο.Τ 947, της Π.Ε ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
25. Πώληση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΒΕΛΙΣΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΕΛΙΣΑΡΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑΣ, ΒΕΛΙΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΒΕΛΗΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με κτημ. αρ.092116 στο Ο.Τ 1010, της Π.Ε ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
26. Πώληση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΚΕΛΑΪΔΗ-ΑΓΓΕΛΗ ΙΓΝΑΤΙΑΣ και ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με κτημ. αρ.412814 στο Ο.Τ 1159, της Π.Ε ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
27. Πώληση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ με κτημ. αρ. 032811 στο Ο.Τ 381, της Π.Ε ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
28. Πώληση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με κτημ. αρ.061518 στο Ο.Τ 451, της Π.Ε ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
29. Αγορά ιδιοκτησίας κληρονόμων ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΕΒΑ στο Ο.Τ ΚΧ 213(ΠΛΑΤΕΙΑ) στη Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου Φυλής.
30. Λήψη απόφασης για την έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΘΗ και λοιπών δικαιούχων Δημοτικής Ενότητας Φυλής του Δήμου Φυλής για το συνολικό ποσό των 178.000,00€.
                                                                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                               ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ