ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 28-07-2017 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                         Άνω Λιόσια 24-07-2017
                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ. : 40014

 

                                                                                                             ΠΡΟΣ
                                                                                                        Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                        Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 28-7-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 20 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα:
1. Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Παπαδήμα Ελένη-Αναστασία, για υποθέσεις που της ανατέθηκαν με τις αρ. 167/2017 & 168/2017 αποφάσεις Ο.Ε.
2. Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για την διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση εργασιών πρόληψης και αποκατάστασης μικροζημιών από έκτακτες περιστάσεις ή θεομηνία» Α.Μ. 50/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
3. Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για την διενέργεια Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων και Υπηρεσιών προς τους Ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κ.Σ. Δυτικής Αττικής» στο πλαίσιο της Πράξης : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000145, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» (ΕΠ ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. Α.Μ. 5Κ/2017, προϋπολογισμού 162.298,24 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Φυλής, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φυλής για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΥΛΗΣ (ΧΑΣΙΑ)» συνολικού προϋπολογισμού 480.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
5. Επικύρωση της αρ. 70/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.
                                                                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                   ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ