ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 30-08-2017 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ethnosimo elladas 01

                       

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                                                                                                                                                            (Ως προς την προσθήκη ενός θέματος)

                                                                                                                                                                                             Άνω Λιόσια 25-8-2017
                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ. : 43417

 

                                                                                                                        ΠΡΟΣ
                                                                                                                        Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                        Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

      Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών   Δραστηριοτήτων   «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»,  στις 30-8-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 22 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για παραίτηση ή μη από ασκηθείσες Εφέσεις του Δήμου Φυλής, κατά έξι αποφάσεων του Ειρηνοδικείου & του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από παραπομπή του θέματος από την Ο.Ε. λόγω σπουδαιότητας δυνάμει της αρ. 245/2017 απόφασής της.
2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την εκπόνηση εφαρμοσμένου ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ ΥΔΡΟ-ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 15.990,00 €.
3. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, για την συμμετοχή του Δήμου μας στον εορτασμό της 74ης Επετείου Απελευθέρωσης της Μεγίστης από 12-9-2017 έως 14-9-2017, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης – Υιοθεσίας των Δήμων Φυλής & Μεγίστης από 6-6-1996.
4. Επικύρωση του υπ’αριθμ. 3/14-7-2017 πρακτικού της Φορολογικής Επιτροπής που αφορά ενστάσεις τελών ύδρευσης.
5. Έγκριση αιτήματος του συλλόγου ιδιοκτητών και ενοικιαστών Βιοτεχνικού Πάρκου Άνω Λιοσίων με την επωνυμία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», για την τοποθέτηση πινακίδων επί του κρασπέδου εντός του χώρου του ΒΙΟΠΑ.
6. Έγκριση αιτήματος του συλλόγου ιδιοκτητών και ενοικιαστών Βιοτεχνικού Πάρκου Άνω Λιοσίων με την επωνυμία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», για την τοποθέτηση καμερών επί του κρασπέδου εντός του χώρου του ΒΙΟΠΑ.
7. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή με τον αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων οικονομικών έτους 2015.
8. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους, δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
9. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1 εδάφιο Δ’ του Ν. 3463/06.
10. Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Βερούτη Ευαγγελία, για τις υποθέσεις που της ανατέθηκαν με την αρ. 211/2017 απόφαση Ο.Ε.
11. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
12. Αποδοχή ποσού 107.238,90 € που αφορά Τακτική Επιχορήγηση για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Φυλής, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2320/11-7-2017 απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών.
13. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 88.331,20 € στην Πρωτοβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου Φυλής, για την αντιμετώπιση των αναγκών συντήρησης για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων του Δήμου Φυλής ενόψει της καινούργιας σχολικής χρονιάς 2017-2018.
14. Τροποποίηση της αρ. 179/2017 απόφασης Δ.Σ. περί αγοράς ιδιοκτησίας Μπρέμπου Αθηνάς και Μπρέμπου Σπυρίδωνα στο ΟΤ ΚΧ 116Α και ΚΦ 116Β (Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας) στη Δημοτική Ενότητα Φυλής, ως προς το τίμημα.
15. Αγορά ιδιοκτησίας Λιόση Μαρίας συζ. Λέκκα Κων/νου στο ΟΤ ΚΧ 116Α & ΚΦ116Β (Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας) στη Δημοτική Ενότητα Φυλής.
16. Επικύρωση της αρ. 100/2017 απόφασης Δ.Σ του ν.π.δ.δ «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.
17. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την Διενέργεια Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ» ΑΜ 146/2017 Τ.Υ. προϋπολογισμού 199.994,64 € (συμπ/νου ΦΠΑ).
                                                                                                                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                        ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ