ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 29-09-2017 & 19:30 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                     Άνω Λιόσια 25-9-2017
                                                                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ. : 49114

 

                                                                                                                                        ΠΡΟΣ
                                                                                                                                       Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                                      Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 29-9-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 25 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Τροποποίηση της αρ. 69/17 απόφασης Δ.Σ περί καθορισμό τιμής για την αγορά των εδαφικών εκτάσεων στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, καθώς και για την αποζημίωση επικειμένων, ως προς την αρχική εισήγηση.
2. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Νικολάου Αντζάμπου του Περικλή και της Κων/νας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, Β) Περικλή Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Γ) Κων/νας Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Δ) Γεωργίου Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου και Ε) Σταυρούλας Ζαχαράκη του Παναγιώτη και της Δήμητρας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 1228 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 5α)
3. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Νικολάου Αντζάμπου του Περικλή και της Κων/νας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, Β) Περικλή Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Γ) Κων/νας Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Δ) Γεωργίου Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Ε) Σταυρούλας Ζαχαράκη του Παναγιώτη και της Δήμητρας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, ΣΤ) Κων/νας Αναστασοπούλου του Παναγιώτη και της Σταυρούλας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου και Ζ) Νικολάου Αναστασόπουλου- Ζαχαράκη του Παναγιώτη και της Σταυρούλας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 393,13 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 5β)
4. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Νικολάου Αντζάμπου του Περικλή και της Κων/νας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, Β) Περικλή Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Γ) Κων/νας Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Δ) Γεωργίου Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Ε) Σταυρούλας Ζαχαράκη του Παναγιώτη και της Δήμητρας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, ΣΤ) Κων/νας Αναστασοπούλου του Παναγιώτη και της Σταυρούλας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου και Ζ) Νικολάου Αναστασόπουλου- Ζαχαράκη του Παναγιώτη και της Σταυρούλας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 392,01τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 5γ)
5. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Βασιλείου Τσούμπα του Ευαγγέλου και της Μαρίας εμβαδού 159,22 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 7)
6. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Ζωής Βιλανάκη του Κυριάκου και της Ζουμπουλιώς σύζυγος Δημητρίου Πάντζου εμβαδού 93,61 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 8)
7. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Γεώργα του Χρήστου και της Μαρίας, σύζυγος Νικολάου Λιόση εμβαδού 1988,24 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 9)
8. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Αριστείδη Γεωργακά του Ιωάννη και της Ακριβής εμβαδού 673,80 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 10)
9. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Γεωργίου Γεώργα του Αντωνίου και της Αλεξάνδρας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Ιωάννη Γιώργα του Αντωνίου και της Αλεξάνδρας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 496,20 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 11)
10. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Ιωάννη Γιώργα του Αντωνίου και της Αλεξάνδρας εμβαδού 424,61 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 12)
11. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Παναγιώτη Γεώργα του Ιωάννη και της Αιμιλίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, Β) Βαρβάρας Χάλαρη του Γεωργίου και της Χρυσούλας με ποσοστό 2/16 εξ αδιαιρέτου και Γ) Χρυσούλας Γεώργα του Γεωργίου και της Βαρβάρας με ποσοστό 3/16 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 939,72 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 13)
12. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Γεωργίου Γεώργα του Αντωνίου και της Αλεξάνδρας εμβαδού 424,59 τμ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 14)
13. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Άννας χήρας Δημητρίου Γκιουζέπη το γένος Μενελάου και Μαγδαληνής Μαρίνη με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Παναγιώτας σύζυγος Γεωργίου Ρετσινά το γένος Μενελάου και Μαγδαληνής Μαρίνη με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 200,82 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 15)
14. Απευθείας αγορά εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας Α) Θεόδωρου Γκλοτζάρη του Ελευθερίου και της Σοφίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Γεωργίας Μήτση συζύγου Θεοδώρου Γκλοτζάρη το γένος Αδάμ και Παρασκευής Μήτση με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού α. ιδιοκτησία 117,67 τ.μ. και β. ιδιοκτησία 78,48 τ.μ. που βρίσκονται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 16 α+β)
15. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Σοφίας χήρας Χρήστου Δέδε το γένος Χρήστου και Αικατερίνης Τσεβά με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 748,65 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 20)
16. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Νικολάου Δέδε του Γεωργίου και της Παναγιώτας εμβαδού 1160 τμ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 21)
17. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Δημητρίου Δίελα του Γεωργίου και της Αικατερίνης εμβαδού 295,15 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 22)
18. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Ολυμπίας Δρίλου του Παλή και της Χρυσούλας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Παρισιάνθης Δρίλου του Παλή και της Χρυσούλας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 99,52 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 23)
19. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Αθανασίου Θεοδωρόπουλου του Ευαγγέλου και της Φιλιππίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Λαμπρινής Νατούδη του Μιχαήλ και της Αναστασίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 447,83 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 27)
20. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Ελένης Σύρμα συζύγου Παναγιώτη το γένος Σπύρου και Δήμητρας Λιόση με ποσοστό 10,67/96 εξ αδιαιρέτου, Β) Γεωργίας Καρατζά συζύγου Ευαγγέλου το γένος Δημητρίου και Ιωάννας Κατσέλη με ποσοστό 10,67/96 εξ αδιαιρέτου, Γ) Ισίδωρου Λιόση του Σπύρου και της Δήμητρας με ποσοστό 10,67/96 εξ αδιαιρέτου, Δ) Παναγιώτη Καμπόλη του Σταματίου και της Ιωάννας με ποσοστό 16/96 εξ αδιαιρέτου, Ε) Δημητρίου Καμπόλη του Σταματίου και της Γιαννούλας με ποσοστό 16/96 εξ αδιαιρέτου, ΣΤ) Παναγιώτη Καμπόλη του Αναστασίου και της Δήμητρας με ποσοστό 32/96 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 559,50 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 30+31)
21. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Ελένης Δαγκλή του Ευαγγέλου χήρας Δημητρίου Μπροζιούτη με ποσοστό 2/8 εξ αδιαιρέτου, Β) Ιφιγένειας Μπροζιούτη του Δημητρίου και της Ελένης με ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου και Γ) Ευαγγελίας Μπροζιούτη του Δημητρίου και της Ελένης με ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 233,03 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 40)
22. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Ελένης Φυτά του Αποστόλου και της Αικατερίνης με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Μαρίας Γιώτα συζύγου Μίμη το γένος Αποστόλου και Αικατερίνης Φυτά με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 707,68 τμ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 42)
23. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Ιωάννη Κόκκινου του Παναγιώτη και της Ελισάβετ εμβαδού 200,15 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 43)
24. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Ευμορφίας συζύγου Ιωάννη Κόκκινου το γένος Δημητρίου και Αγορής Καρανάσιου εμβαδού 211,64 τμ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 44)
25. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Νικολάου Κολιού του Νικολάου και της Μαρίας με ποσοστό 10/12 εξ αδιαιρέτου Β) Παναγιώτη Κολιού του Νικολάου και της Αλίκης με ποσοστό 1/12 εξ αδιαιρέτου και Γ) Ιωάννη Κολιού του Νικολάου και της Αλίκης με ποσοστό 1/12 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 525,09 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 49)
26. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Δρόσου Κουτσάφτη του Κωνσταντίνου και της Ζαφείρας εμβαδού 168,40 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 54)
27. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Θείσβης συζύγου Γεωργίου Λαμπρόπουλου το γένος Θωμά και Βασιλικής Αναστασίου εμβαδού 199,31τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε.   ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨     στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 57)
28. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Μάνεση του Γεωργίου και της Δήμητρας εμβαδού 465,45 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 59)
29. Απευθείας αγορά εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας Σταυρούλας Ντούρου του Ιωάννη και της Ευτυχίας με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου εμβαδού Α. ιδιοκτησίας 104 τ.μ. και Β. ιδιοκτησίας 104 τ.μ. που βρίσκονται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 63)
30. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Απόστολου Οικονομόπουλου του Σωτηρίου και της Φωτεινής εμβαδού 1120,73 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 64)
31. Απευθείας αγορά εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας Ανδρέα Παναγόπουλου του Ηλία και της Ελένης εμβαδού Α:161.90 τ.μ. και Β: 165,56 τ.μ. που βρίσκονται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 65+66)
32. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Χαρίκλειας Παπαδάκη του Νικολάου και της Μαρίας εμβαδού 136,41 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 67)
33. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Δημητρίου Παπαδήμα του Κων/νου και της Ελένης με ποσοστό 8/30 εξ αδιαιρέτου, Β) Ολυμπίας χήρας Βασιλείου Δημοπούλου το γένος Κων/νου και Ελένης Παπαδήμα με ποσοστό 8/30 εξ αδιαιρέτου, Γ) Άγγελου Λουκίσσα του Ιωάννη και της Ειρήνης με ποσοστό 8/30 εξ αδιαιρέτου, Δ) Σοφίας χήρας Παύλου Βασίλοβιτς με ποσοστό 3/30 εξ αδιαιρέτου , Ε) Γεωργίου Ιωακείμ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας με ποσοστό 1,5/30 εξ αδιαιρέτου, ΣΤ) Ζωής Ιωακείμ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας με ποσοστό 1,5/30 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 565,44 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 68)
34. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Σοφίας χήρα Αθανασίου Παππού το γένος Ευαγγέλου και Ξανθής Κουλουριώτη εμβαδού 267,72 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 71)
35. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Δημητρίου Πετροπουλάκη του Ηλία και της Πολυξένης με ποσοστό 4/8 εξ αδιαιρέτου, Β) Ιωάννη Πετροπουλάκη του Ηλία και της Πολυξένης με ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου και Γ) Δημητρίου Πετροπουλάκη του Ιωάννη και της Ευτυχίας με ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου, εμβαδού 519,24 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 72)
36. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Ελένης συζύγου Αντωνίου Σοφού το γένος Χρήστου και Μαρίας Κατσαβού εμβαδού 233,03 τμ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 80)
37. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Παναγιώτας συζύγου Μόδεστου Τσίμη το γένος Ευαγγέλου Στεβή με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Στυλιανού Στεβή του Δημητρίου και της Στέλλας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 443,67 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 82)
38. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Ελένης συζύγου Μιχαήλ Σύρμα το γένος Βασιλείου Γκιωνάκη με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Ιωάννης Γκιωνάκης του Βασιλείου και της Φανής με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 627,46 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 83)
39. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Δημητρίου Τόλια του Παναγιώτη και της Κασσιανής με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Στυλιανού Τόλια του Παναγιώτη και της Κασσιανής με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 270 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 85)
40. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Ιωάννας Τόλιου του Βασιλείου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/7 εξ αδιαιρέτου, Β) Ακριβής Τόλιου του Βασιλείου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/7 εξ αδιαιρέτου, Γ) Γεωργίου Τόλιου του Βασιλείου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/7 εξ αδιαιρέτου, Δ) Αλεξάνδρας Τόλιου του Βασιλείου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/7 εξ αδιαιρέτου, Ε) Ιωάννη Τόλιου του Βασιλείου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/7 εξ αδιαιρέτου, ΣΤ) Σπυριδούλας Τόλιου του Βασιλείου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/7 εξ αδιαιρέτου, και Ζ) Σπυρίδωνα Τόλιου του Βασιλείου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/7 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 262,57 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 86)
41. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Δήμητρας Τσίγκου του Χρήστου και της Ευαγγελίας εμβαδού 246,40 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 89)
42. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Δήμητρας Τσίγκου του Χρήστου και της Ευαγγελίας με ποσοστό 1/24 εξ αδιαιρέτου και Β) Σοφίας Τσίγκου του Χρήστου και της Ευαγγελίας με ποσοστό 1/24 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 443,91 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 92)
43. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Δήμητρας Τσίγκου του Χρήστου και της Ευαγγελίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Σοφίας Τσίγκου του Χρήστου και της Ευαγγελίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 562,28 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 93)
44. Απευθείας αγορά εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας Ιωάννας Βάθη του Χρήστου και της Κων/νας εμβαδού α. ιδιοκτησία 1.000 τ.μ. και β. ιδιοκτησία 1.000 τ.μ. που βρίσκονται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 94 α+β)
45. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Αικατερίνης Λιόση του Σπυρίδωνα και της Σοφίας χήρα Αναστασίου Γεώργα με ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου και Β) Σοφία Γεώργα του Αναστασίου και της Αικατερίνης σύζυγος Παναγιώτη Φούζα με ποσοστό ¾ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 473,34 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 95)
46. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Κων/νου Βασιλείου του Στυλιανού και της Φανής με ποσοστό 80/240 εξ αδιαιρέτου, Β) Πολυξένης Λιάκουρα του Κων/νου και της Σοφίας με ποσοστό 65/240 εξ αδιαιρέτου, Γ) Σοφίας Λιάκουρα χήρας Κων/νου με ποσοστό 15/240 εξ αδιαιρέτου, Δ) Δημητρίου Κούρτη του Ιωάννου και της Αικατερίνης με ποσοστό 40/240 εξ αδιαιρέτου, Ε) Κληρονόμοι Νικολάου Κούρτη του Ιωάννου και της Αικατερίνης με ποσοστό 40/240 εμβαδού 951,60 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 97)
47. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Ελένης συζύγου Παναγιώτη Σαβουλίδη το γένος Κων/νου και Βαρβάρας Ορφανίδου εμβαδού 188,36 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 98)
48. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Φωτούλας Χριστοδούλου του Κων/νου και της Μαρίνας με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου και Β) Αικατερίνης Χριστοδούλου του Κων/νου και της Μαρίνας με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου εμβαδού 585,38 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 99+100)
49. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης με διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο (131,40 τ.μ), ισόγειο (131,40 τ.μ.) και 1ος όροφος (131,40 τ.μ.) ιδιοκτησίας Α) Νικολάου Φίλη του Στυλιανού και της Δήμητρας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Χρήστου Φίλη του Στυλιανού και της Δήμητρας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 1.373,32 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 102)
50. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης Ιωάννη Μαρίνη του Αναστασίου και της Ελένης εμβαδού 1241,11 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 104)
51. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Γεωργίας Τσατσαρού του Ανάργυρου και της Αθανασίας, σύζυγος Παναγή Κυπριώτη εμβαδού 188,14 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 105)
52. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Νικολάου Μακροδημήτρη του Γεωργίου και της Αιμιλίας με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου και Β) Λάζαρου Μακροδημήτρη του Γεωργίου και της Αιμιλίας με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου εμβαδού 960,16 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 106)
53. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Λάζαρου Μακροδημήτρη του Γεωργίου και της Αιμιλίας εμβαδού 890,08 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 107)
54. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Ευγενίας Τασιοπούλου του Γεωργίου και της Αναστασίας χήρας Χρήστου Σύρμα με ποσοστό 25%, Β) Κωνσταντίνας Σύρμα του Χρήστου και της Ευγενίας με ποσοστό 37,5% και Γ) Αναστασίου Σύρμα του Γεωργίου και της Αναστασίας με ποσοστό 37,5% εμβαδού 351,10 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 108)
55. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Μαρίας συζύγου Κων/νου Μιχαήλ το γένος Χρήστου και Ισιδώρας Αντωνίου εμβαδού 2.371,50 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 109)
56. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Αναστασίου Τσαμάλη του Γεωργίου και της Μαρίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Κλειώς χήρας Τσαμάλη το γένος Ευαγγέλου και Ευφροσύνης Δαμάσκου με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 756 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 110)
57. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Αρτεμισίας Γεώργα του Αναστασίου και της Βασιλικής σύζυγος Αντωνίου Ζάχαρη εμβαδού 488,42 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 111)
58. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Σοφίας Μπερέτα του Θεοφάνη και της Ευαγγελίας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, Β) Βασιλικής Μπερέτα του Θεοφάνη και της Ευαγγελίας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου και Γ) Ιωάννας Μπερέτα του Θεοφάνη και της Ευαγγελίας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 780 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων(Φ 113)
59. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Θεόδωρου Μιγκάρδου του Διονυσίου και της Αθηνάς εμβαδού 223,06 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 115)
60. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Παναγιώτη Καμπόλη του Ηλία και της Ευαγγελίας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, Β) Μαρίας Πουραϊμη του Σπυρίδωνα και της Κων/νας συζύγου Ιωάννη Γαβριήλ με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, Γ) Ευαγγελίας Καμπόλη του Γεωργίου και της Μαρίας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Δ) Ηλία Καμπόλη του Γεωργίου και της Μαρίας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου και Ε) Αικατερίνης Καμπόλη του Γεωργίου και της Μαρίας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 818,63 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 117)
61. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησιών Α) Ιωάννας χήρας Κων/νου Καγκαράκη το γένος Αλεξάνδρου Μελίδη με ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου, Β) Νικολάου Καγκαράκη του Κων/νου και της Ιωάννας με ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου, Γ) Παναγιώτη Καγκαράκη του Κων/νου και της Ιωάννας με ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου και Δ) Αδαμαντίας Καγκαράκη του Κων/νου και της Ιωάννας με ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου εμβαδού α. ιδιοκτησίας 348,90 τ.μ. και β. ιδιοκτησίας 416,80 τ.μ. που βρίσκονται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 118)
62. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Κων/νου Παππού του Αθανασίου και της Αγγελικής με ποσοστό 2/8 εξ αδιαιρέτου, Β) Αθανασίου Παππού του Κων/νου και της Μαρίας με ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου και Γ) Αγγελικής Παππού του Κων/νου και της Μαρίας με ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 892 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 119)
63. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Γεωργίου Σελαλμαζίδη του Αλεξάνδρου και της Αναστασίας με ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου, Β) Αναστασίας Σελαλμαζίδου του Γεωργίου και της Βαλεντίνης με ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου και Γ) Μαρίνας Σαλαλμαζίδου του Γεωργίου και της Βαλεντίνης με ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 415,50 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 120)
64. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Νικολάου Τσεραχίδη του Ιακώβου και της Μαρίας με ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου, Β) Ευδοκίας Κυριακίδη του Παύλου και της Σταυρούλας συζύγου Νικολάου Τσεραχίδη με ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου, Γ) Παύλου Τσεραχίδη του Νικολάου και της Ευδοκίας με ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου και Δ) Γεωργίου Τσεραχίδη του Νικολάου και της Ευδοκίας με ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 554,28 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 121)
65. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Νικολάου Καμπόλη του Σπυρίδωνα και της Γεωργίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Κωνσταντίνας Καμπόλη του Σπυρίδωνα και της Γεωργίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 212,54 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 123)
66. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Μαρίας Παγώνα του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, σύζυγος Θεοφάνη Παπαγεωργίου εμβαδού 809,03 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 126)
67. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Νικολάου Κολιού του Νικολάου και της Μαρίας εμβαδού 544,84 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 131)
68. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Βασιλικής Χαϊκάλη του Χαραλάμπους και της Αικατερίνης εμβαδού 192,59 τ.μ. με διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο 116,32 τ.μ., 1ος όροφος 116,32 τ.μ. και βοηθητικό κτίσμα 18,02τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 132)
69. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Κων/νου Κοκκοράκη του Χαραλάμπους και της Ιωάννας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, Β) Μαρίας Κοκοράκη του Χαραλάμπους και της Ιωάννας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου και Γ) Αλεξάνδρου Κοκοράκη του Χαραλάμπους και της Ιωάννας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 361,80 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 133)
70. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Κων/νου Λιόση του Χρήστου μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
71. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Νικολάου Κολιού του Νικολάου μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
72. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Σπυρίδωνα Παπαδήμα του Κων/νου μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
73. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Άννας Μεγακλή του Θεοδώρου μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
74. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και των Φανή Παππού συζ. Σπυρίδωνα το γένος Χρήστου και Ελένης Σύρμα & Αικατερίνης συζ. Δημητρίου Λιόση, το γένος Χρήστου και Ελένης Σύρμα μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
                                                                                                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                        ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ