ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28ης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-11-2017 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                  Άνω Λιόσια 06-11-2017
                                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ. : 57429

 

                                                                                                                        ΠΡΟΣ
                                                                                                                 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                 Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 06-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 28 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το πιο κάτω θέμα:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών.
 
                                                                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                              ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ