ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 28-12-2017 & ΩΡΑ 19:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                               Άνω Λιόσια 21-12-2017
                                                                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ. : 66774

 

                                                                                                                            ΠΡΟΣ
                                                                                                               Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                               Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 28-12-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 38 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Αναστασίας χήρα Πέτρου Μπούκη το γένος Ευαγγέλου και Μαρίας Σύρμα και λοιπών, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
2. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Ανδρέα Παναγόπουλο του Ηλία και της Ελένης, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
3. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Παναγιώτη Καμπόλη του Σταματίου και της Ιωάννας και λοιπών, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
4. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Κουτσώνα Νικόλαο, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
5. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Έλλης χήρας Παναγιώτη Κουλουριώτη, το γένος Δονάτου και Αγαθονίκης Στέφου και λοιπών, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
6. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Κων/νου Ιωάννου του Νικολάου και της Ερασμίας, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
7. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Ιωάννη Γεώργα του Ισίδωρου και της Γεωργίας, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
8. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Αναστασίου Λιόση του Χρήστου και της Ελευθερίας, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
9. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και Αναστασίας συζ. Χρήστου Καμπόλη, το γένος Πολύβιου και Αικατερίνης Λιόσης, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
10. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και 1)Νικολάου Καμπόλη του Σπυρίδωνα και της Γεωργίας και 2) Κωνσταντίνας Καμπόλη του Σπυρίδωνα και της Γεωργίας, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
11. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και 1) της Βασιλικής, χήρας Ξενοφώντος Ρωμάνου και λοιπών, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
12. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Δημητρίου Χριστοδούλου-Χελιώτη του Γεωργίου και της Αρχοντούλας, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
13. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και 1)Μαρίας συζ. Μιχαήλ Χιώτη, το γένος Ανδρέου Πουρνάρα και λοιπών, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.
14. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 8/16-01-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ Α) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 50% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 100% ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ,Τ.Α.Π. ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Β) ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 36 ΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.>> ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ <<ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
15. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο για υποθέσεις που του ανατέθηκαν με τις αρ. 6,26,34,35,155 & 283/2017 αποφάσεις Ο.Ε.
16. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση ακινήτων (Π.Δ 270/81 άρθρο 1 παρ. 1) έτους 2018.
17. Έγκριση πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών και Υπηρεσιών (Ν.4412/2016)
18. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
19. Aίτημα Προμπονά Ιωάννη Ε.Δ.Ε. για το έργο “Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης 2008” Α.Μ. 66/2008
20. Aίτημα Γεωργίου Θραψανιώτη Ε.Δ.Ε. για συνέχιση των διαδικασιών της εργολαβίας “Διάνοιξη αγωγού ακαθάρτων οδού Επαναστάσεως Δήμου Φυλής” Α.Μ. 45/2008
21. Αίτημα εταιρείας “ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ” για αποζημίωση υπερσυμβατικών εργασιών στην εργολαβία “Κατασκευή παιδικής χαράς Αθλοπαιδιών στο Ο.Τ. 322Α και 322Β Π.Ε. Αγ. Γεωργίου Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής” που δεν πιστοποιήθηκαν από την Τ.Υ. της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής η οποία ηήταν η Δ/νουσα Υπηρεσία.
22. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Αφροδίτης Ζαφειροπούλου του Νικολάου, εμβαδού 402,50 τ.μ. με διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 291,84 τ.μ., που βρίσκεται στη Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
                                                                                                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ