ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 16-02-2018 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                        Άνω Λιόσια 12-2-2018
                                                                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ. : 4534

                                                                                                              ΠΡΟΣ
                                                                                                       Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                       Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 16-2-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 3 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για την εκδήλωση που θα διοργανωθεί για την τελετή των εγκαινίων του κτιρίου Υποδιεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Χρήση κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς και καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων των δικαιούχων.
3. Έγκριση πίστωσης για τη συμμετοχή δύο (2) υπαλλήλων του Δήμου Φυλής στην τεχνική συνάντηση που αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Walk the Global Walk.
4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017 της Δευτεροβάθμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής.
5. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 96.694,16 ευρώ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής, για την κάλυψη πάγιων και τρεχουσών λειτουργικών αναγκών συντήρησης και προμήθειας υλικών, συσκευών και λοιπών μέσων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017 -2018.
6. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.

                                                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                              ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ