ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 15-05-2018 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                                          Άνω Λιόσια 15-5-2018
                                                                                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ. : 15459

 

                                                                                                                                                          ΠΡΟΣ
                                                                                                                                         Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                                        Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

        Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 15-5-18, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 10 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα:
1. Συμμετοχή του Δήμου Φυλής στην σύσκεψη προετοιμασίας του προγράμματος «Η Ευρώπη των ευκαιριών» , (εβδομάδα των πόλεων και περιφερειών της Ευρώπης), από 22-5-2018 εώς 24-5-2018 στις Βρυξέλλες.
2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 80/2018 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ & ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»2017-2018 ΑΜ 238/2017 (Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) προϋπ/σμού 2.935.337,92€ συμπ/νου ΦΠΑ ως προς την επιλογή αναδόχου.
                                                                                                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                           ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
-Το κατεπείγον του 1ου θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί στις 22-5-2018.
-Το κατεπείγον του 2ου θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού άμεσα.