ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 11-06-2018 & ΩΡΑ 12:15 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                  Άνω Λιόσια 07-06-2018
                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ. : 18633

 

                                                                                                       ΠΡΟΣ
                                                                                                     Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                     Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 11-6-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:15, για να συζητήσουμε στην με αρ. 12 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Επικύρωση απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΣΤΟ ΟΤ Κ854, Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Α.Μ 193/17 προϋπολογισμού 125.984,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ)
3. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
 
                                                                                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                          ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ