ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 09-07-2018 & ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Άνω Λιόσια 5-7-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ. : 22616
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

                                                                                                                           ΠΡΟΣ
                                                                                                              Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                              Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 9-7-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 18 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Πρόσκληση Δημάρχου σε εκδηλώσεις μνήμης στα «ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΕΙΑ 2018», στα πλαίσια Αδελφοποίησης του Δήμου μας με το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.
2. Έγκριση Παράτασης Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ».
3. Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
4. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
                                                                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                                                                                          ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ