ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 03-08-2018 & ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                        Άνω Λιόσια 30-7-2018
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 26168

 

                                                                                                                                                    ΠΡΟΣ
                                                                                                                                  Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                                  Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 3-8-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 23 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φυλής στην 5η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Athens International Tourism Expo 7-9/12/2018.
3. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των ΑΝΤΩΝΙΟΥ συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΛΕΝΗΣ και ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΛΕΝΗΣ, μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει της αρ. 240/18 απόφασης Ο.Ε.
4. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού – καθορισμού τιμής μονάδος, για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων, δυνάμει της αρ. 209/18 απόφασης Ο.Ε.
5. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού – καθορισμού τιμής μονάδος, για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ του Λαζάρου, στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων, δυνάμει της αρ. 207/18 απόφασης Ο.Ε.
6. Έγκριση της με αρ. 213/2018 μελέτης με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
7. Έγκριση της με αρ. 214/2018 μελέτης με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ».
8. Έγκριση της με αρ. 207/2018 μελέτης με τίτλο : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
9. Επικύρωση της αρ. 72/2018 απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμού, Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος Ισολογισμού) του Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής για την ετήσια χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015.
10. Επικύρωση της αρ. 73/2018 απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμού, Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος Ισολογισμού) του Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής για την ετήσια χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016.
                                                                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                          ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ