ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 11-09-2018 & ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                    Άνω Λιόσια 7-9-2018
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ. : 28856

 

                                                                                                                      ΠΡΟΣ
                                                                                                                   Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                   Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 11-9-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 27 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
2. Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ με κτημ. αρ. 182507 στο Ο.Τ. 876 στην π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων.
3. Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με κτημ. αρ. 181411 στο Ο.Τ. 822 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων
4. Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ΡΑΠΤΗ ΑΘΗΝΑΣ με κτημ. αρ. 181409 στο Ο.Τ. 822 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων.
5. Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ και ΚΑΠΟΥΡΑΝΙ ΚΙΤΑ με κτημ. αρ. 017912 στο Ο.Τ. 2198 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ της ΔΕ. Άνω Λιοσίων.
6. Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία Κληρονόμων ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με κτημ. αρ. 181410 στο Ο.Τ. 822 στην π.Ε ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της ΔΕ. Άνω Λιοσίων.
7. Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ με αρ. 022011 στο Ο.Τ. 1276 στην π.Ε. ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ της ΔΕ. Άνω Λιοσίων.
8. Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με κτημ. αρ. 01421 Ι ΖΩΦΡΙΑ Ι της ΔΕ. Άνω Λιοσίων.

                                                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                          ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ