ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 16-10-2018 & ΩΡΑ 12:15 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                   Άνω Λιόσια 12-10-2018
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ. : 36359

 

                                                                                                      ΠΡΟΣ
                                                                                       Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                       Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 16-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:15, για να συζητήσουμε στην με αρ. 32 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

1. Καθορισμός δικαιούχων αποζημίωσης μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

2. Επικύρωση της απόφασης ΟΕ περί έγκρισης της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

3. Αποζημίωση ιδιοκτησιών που δεσμεύτηκαν με την Πράξη Εφαρμογής της περιοχής ΒΙΟ.ΠΑ.

4. Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ΖΑΦΕΙΡΩ ΜΕΝΤΗ & ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕΝΤΗ με Κ.Α. 082101 στο ΟΤ 329 στην Π.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

5. Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ με Κ.Α. 413830 στο ΟΤ 1147 στην Π.Ε. ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

6. Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 95/18 απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμού, Ισολογισμού, προσαρτήματος Ισολογισμού) του ν.π.δ.δ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Δήμου Φυλής, οικονομικού έτους 2014.

7. Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 96/18 απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμού, Ισολογισμού, προσαρτήματος Ισολογισμού) του ν.π.δ.δ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Δήμου Φυλής, οικονομικού έτους 2015.

                                                                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                     ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ