ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 07-12-2018 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                Άνω Λιόσια 3-12-2018
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ. : 44863

 

                                                                                                                    ΠΡΟΣ
                                                                                                        Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                        Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 7-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε στην με αρ.39 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Τελική έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
2. Καθορισμός αμοιβής στη δικηγόρο Αθηνών κα Παπαδήμα Ελένη-Αναστασία για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. 285/18 απόφαση Ο.Ε.
3. Καθορισμός αμοιβής στη παρ’ Αρείω Πάγω, δικηγόρο κα. Χαροκόπου Αγγελική σχετικά με την «Σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας της υπ’ αρ. 2933/2018 αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμ. 249/2018 αποφάσεως της Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αλλά και της σιωπηράς απορρίψεως της διοικητικής προσφυγής κατά της ίδιας ως άνω πράξεως ενώπιων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»
4. Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Φυλής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Creating original synergies between physical activity and cultural heritage” και εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Φυλής για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
5. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων Δήμου Φυλής με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας αυτού», Α.Μ.66/2018.
6. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών για το έργο: «Έργα ανάπλασης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές ROM του Δήμου Άνω Λιοσίων (Α’ Φάση), Α.Μ. 35/2009.
7. Επικύρωση της υπ’ αριθ. 126/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης και ψήφισης απολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 του ν.π.δ.δ

                                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                      ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ