ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40ής ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 07-12-2018 & ΩΡΑ 20:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                    Άνω Λιόσια 3-12-2018
                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 44865

 

                                                                                                   ΠΡΟΣ
                                                                                       Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                       Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 7-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 40   ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το πιο κάτω θέμα :

1. Έγκριση Προϋπολογισμού & Ο.Π.Δ., οικονομικού έτους 2019.

 

                                                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ