ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ. ΣΤΙΣ 23-1-2017 & ΩΡΑ 12:45 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Επιτροπών Δήμου Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                                                                                                          Άνω Λιόσια: 19/1/2016
                                                                                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 2530

Π Ρ Ο Σ

Τ.......................................................................................................................................

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   
Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 23-1-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:45 για να συζητήσουμε στην με αρ. 1 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω θέματα:

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. του Δήμου Φυλής, για τον καθορισμό και τη χρήση κοινοχρήστων χώρων στην πλατεία Ηρώων, στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
2. Εισήγηση προς το Δ.Σ. του Δήμου Φυλής, για την κατάργηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Στρατηγού Λιόση & Σωτήρη Πέτρουλα στην Πλατεία Ηρώων, στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
3. Εισήγηση προς το Δ.Σ. του Δήμου Φυλής, για την κατάργηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Αθηνών αρ. 43, στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
4. Γνωμοδότηση για την ασφαλή και εύρυθμη κυκλοφορία γύρω από τις οδούς στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο στη Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου Φυλής.
                                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                                                ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ