ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ. ΣΤΙΣ 7-6-2017 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.

Προσκλήσεις Επιτροπών Δήμου Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                                                                    Άνω Λιόσια: 2/6/2017
                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 30201

 

                                                                                                    Π Ρ Ο Σ

                                        Τ.......................................................................................................................................

                                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 7-6-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 5 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω θέματα:

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. του Δήμου Φυλής, για την «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
2. Εισήγηση προς το Δ.Σ. του Δήμου Φυλής, για την «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
3. Εισήγηση προς το Δ.Σ. του Δήμου Φυλής, για την «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗ Λ. ΦΥΛΗΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ».
                                                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                                    ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ