ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ. ΣΤΙΣ 25-07-2017 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Επιτροπών Δήμου Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                                                                            Άνω Λιόσια: 21/7/2017
                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 39801

 

                                                                                                                Π Ρ Ο Σ

                                                       Τ.......................................................................................................................................

 

                                                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 25-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 6 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω θέματα:

 

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. του Δήμου Φυλής, για την «ΤΟΠΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
2. Εισήγηση προς το Δ.Σ. του Δήμου Φυλής, για την «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
3. Εισήγηση προς το Δ.Σ. του Δήμου Φυλής, για τον καθορισμό νέας θέσης περιπτέρου στο Ο.Τ. 493, στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων.
                                                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                                    ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ