ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 16-11-2017 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.

Προσκλήσεις Επιτροπών Δήμου Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                    Άνω Λιόσια 8-11-2017

 

                                                                                                             Π Ρ Ο Σ
                                                                                                            ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
                                                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

                                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 16-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για να συζητήσουμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης τα πιο κάτω θέματα:

1. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων του Δήμου για την σύνταξη προσχεδίων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
2. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων του Δήμου για την σύνταξη προσχεδίων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
                                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Δ. - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ