ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ (2η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 17-11-2017 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.

Προσκλήσεις Επιτροπών Δήμου Φυλής

ethnosimo elladas 01

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                         Άνω Λιόσια 16-11-2017
                                                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. : 59586

 

                                                                                                          Π Ρ Ο Σ
                                                                                                    ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
                                                                                                    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας καλούμε όπως προσέλθετε σε επαναλαμβανομένη συνεδρίαση (2η) λόγω έλλειψης απαρτίας στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 17-11-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για να συζητήσουμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης τα πιο κάτω θέματα :
1. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων του Δήμου για την σύνταξη προσχεδίων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
2. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων του Δήμου για την σύνταξη προσχεδίων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθ. 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όταν δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Δ. - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
    Συννημμένα Αρχεία :