ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ. ΣΤΙΣ 26-01-2018 & ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Επιτροπών Δήμου Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                                                                                Άνω Λιόσια: 22-1-2018
                                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 2201

 

                                                                                                            Π Ρ Ο Σ

                                                       Τ.......................................................................................................................................

 

                                                                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 26-1-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30  για να συζητήσουμε στην με αρ. 1 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το παρακάτω θέμα:
1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Κ235Α, στην Π.Ε. Δροσούπολης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                         ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ