ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ. ΣΤΙΣ 30-01-2018 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Επιτροπών Δήμου Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                                                             Άνω Λιόσια: 26-1-2018
                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 2942

 

                                                                                 Π Ρ Ο Σ

                             Τ.......................................................................................................................................

 

                                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 30-1-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 2 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το παρακάτω θέμα:
1. Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί επικύρωσης του Πρακτικού Επιτροπής Επικινδυνότητας Δέντρων αναφορικά με το αίτημα κοπής δέντρου στην οδό Ησιόδου 12 στη Δ.Ε. Ζωφριάς του Δήμου Φυλής.
                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                      ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ