ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ. ΣΤΙΣ 21-06-2018 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Επιτροπών Δήμου Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                                                                                        Άνω Λιόσια: 15-6-2018
                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 20280

 

                                                                                                   Π Ρ Ο Σ

                                          Τ.......................................................................................................................................

 

                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 21-6-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 3 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το παρακάτω θέμα:
1. Διακοπή λειτουργίας καταστήματος της Ζαΐμη Χριστίνας του Αθανασίου, επί της οδού Πηνειού 52, στην Π.Ε. Δροσούπολης του Δήμου Φυλής, λόγω παράβασης των όρων λειτουργίας.
                                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                 ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ