ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ. ΣΤΙΣ 21-06-2018 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Επιτροπών Δήμου Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                              Άνω Λιόσια 15-6-2018
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 20280
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                Π Ρ Ο Σ
                                                             Τ....................................................................................

 

                                          Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

        Σας γνωρίζουμε ότι στην ημερήσια διάταξη της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που κοινοποιήθηκε για τις 21-6-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, θα συμπεριληφθεί το εξής θέμα:
2. Εξέταση αιτημάτων για την μεμονωμένη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 1327-08, στην Π.Ε. Αγ. Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, για τη δημιουργία Χώρου Πρασίνου.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ