Πρόσκληση ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ την Παρασκευή 19-10-2018 & ώρα 12:30 μ.μ.

Προσκλήσεις Επιτροπών Δήμου Φυλής

 

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                     Άνω Λιόσια 19-10-18
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                        Αρ. Πρωτ: 36358

 

                                                                                                          Προς
                                                                                                    Τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη της
                                                                                                    Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φυλής

 

                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 19-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για να συζητήσουμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  τα πιο κάτω θέματα:
1. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων του Δήμου για την σύνταξη προσχεδίων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
2. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων του Δήμου για την σύνταξη προσχεδίων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Δ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
                            Επισυνάπτεται το ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  (Πατήστε επάνω στον τίτλο)