ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 41ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 7-8-2017 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                                                                                                                                             (ως προς την συμπλήρωση ενός θέματος)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                                                    Άνω Λιόσια 3-8-2017
                                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 41390

 

                                                                                             Π Ρ Ο Σ
                                                              Τ....................................................................................

 

                                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 7-8-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 41 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ. 40546/27-7-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Κ.Σ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΒΥΣ 2016(MIS 5000145) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΒΑ(ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016)» Α.Μ. ΤΕΒΑ 2/2016 προϋπολογισμού 353.921,40€ (συμπ/νου ΦΠΑ)
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
3. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθ.40914/31-7-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:53/2017, προϋπολογισμού 140.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ