ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 28-11-2017 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                                                  Άνω Λιόσια 24-11-2017
                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 61122

 

                                                                                                      Π Ρ Ο Σ
                                                                 Τ....................................................................................

 

                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 28-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 59 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, περί απευθείας ανάθεσης για την κατεπείγουσα “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ” για τους πλημμυροπαθείς, δυνάμει της υπ’ αριθ.1259/2017 απόφασής του και ψήφιση πίστωσης.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», της νομικής εκπροσώπησης του Δήμου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (14ο Τμήμα Μονομελές), για την προσφυγή που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» κατά του πρώην Δήμου Άνω Λιοσίων και ήδη Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 14-12-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
4. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα Ρεντούμη Ελένη, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (16ο Τμήμα Τριμελές), που αφορά την αγωγή του Γεωργίου Εμμ. Θραψανιώτη κατά του Δήμου Φυλής, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ.2463/2017 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία διατάσσει προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων από τον ενάγοντα, κατά τη δικάσιμο της 13-12-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
5. Παραλαβή μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ” Α.Μ.: 161/2016.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Μαραγκός Νικόλαος)
6. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: “ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ”, προϋπολογισμού 36.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Μαραγκός Νικόλαος)
7. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ”, προϋπολογισμού 36.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Μαραγκός Νικόλαος)
8. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ” Α.Μ.: 10/2016, προϋπολογισμού 4.981.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Μαραγκός Νικόλαος)
9. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: “ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ” Α.Μ.: 317/2016, προϋπολογισμού 700.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Μαραγκός Νικόλαος)
                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ