ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 9-1-2018 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                                                  Άνω Λιόσια 5-1-2018
                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 442

 

                                                                                            Π Ρ Ο Σ
                                                       Τ....................................................................................

 

                                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 9-1-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 1 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για την νομική στήριξη αιρετών του Δήμου Φυλής ενώπιον Α΄ Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 10-1-2018 και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
2. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα Ρεντούμη Ελένη για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου Φυλής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών κατά τη συζήτηση της αγωγής του Αποστόλου Δημητρίου κ.λ.π. κατά τη δικάσιμο της 11-1-2018 και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα Παπαδήμα Ελένη- Αναστασία για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου Φυλής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών κατά τη συζήτηση των αγωγών α) Ρεκουνιώτη Όλγας και β) Ντίνου Ειρήνης κατά τη δικάσιμο της 11-1-2018 και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
4. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα Βερούτη Ευαγγελία για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου Φυλής ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της Έφεσης των Αλεξανδροπούλου Αναστασίας κ.τ.λ. κατά τη δικάσιμο της 16-1-2018 και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
                                                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ