ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 15-06-2018 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                                                  Άνω Λιόσια 11-6-2018
                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 19037

 

                                                                                            Π Ρ Ο Σ
                                                        Τ....................................................................................

 

                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

        Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, τις 15-6-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 26 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.: 96/18 Προϋπολογισμού Μελέτης: 1.465.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
3. Έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.: 96/18 Προϋπολογισμού Μελέτης: 1.465.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
4. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των Ελένης χας Γεωργίου Βάθη κλπ, μετά από άσκηση αίτησης και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
5. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Τιμολέοντα Παππά, μετά από άσκηση αγωγής και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς )
                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ