ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 10-08-2018 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                       Άνω Λιόσια 6-8-2018
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 26917
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


                                                                                                                  Π Ρ Ο Σ
                                                                              Τ....................................................................................

 

                                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 10-8-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 35 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση όρων Διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΝΕΡΙ» Α.Μ.:215/2018, προϋπολογισμού 570.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
2. Έγκριση όρων Διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 207/2018, προϋπολογισμού 3.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
3. Έγκριση όρων Διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:95/2018, προϋπολογισμού 2.300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ