ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 58ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 04-12-2018 & ΩΡΑ 14:00Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                  Άνω Λιόσια 30-11-2018
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 44716
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


                                                                                 Π Ρ Ο Σ
                                            Τ....................................................................................

 

                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

         Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 4-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 58 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ235Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», Α.Μ.: 90Α/18, προϋπολογισμού μελέτης: 2.976.021,81 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
2. Επικύρωση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου ανάθεσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 36.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
 

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ