ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 11-01-2019 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                   Άνω Λιόσια 7-01-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 226
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


                                                                                      Π Ρ Ο Σ
                                                  Τ....................................................................................

 

                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 11-1-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 1 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στo δικηγόρο Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΟΛΙΤΗ για την παράστασή του ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αίτησης του Δήμου, περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικών εκτάσεων των Ελευθερίου Γεώργα κ.λ.π,, κατά τη δικάσιμο της 8-1-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει της υπ’ αριθ.1/2019 απόφασής του.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
2. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στo δικηγόρο Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΟΛΙΤΗ για την κατάθεση αίτησης στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών, για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικών εκτάσεων του Δημητρίου Βλάχου, κατά τη δικάσιμο της 8-1-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει της υπ’ αριθ.2/2019 απόφασής του.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών, κα ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στη συζήτηση της αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 17-1-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
4. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΙΣΣΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στη συζήτηση της αγωγής του Δήμου Φυλής κατά του ΕΔΣΝΑ & του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη δικάσιμο της 15-1-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
5. Επικύρωση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ235Α, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.: 90α/2018, προϋπολογισμού μελέτης 2.400.017,59 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)

 

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ