ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ. ΣΤΙΣ 3-5-2017 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Επιτροπών Δήμου Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                                                                                   Άνω Λιόσια: 28/4/2017
                                                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 21562

 

                                                                                                                Π Ρ Ο Σ

                                                    Τ.......................................................................................................................................

 

 

                                                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 3-5-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 3 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το παρακάτω θέμα:

1. Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην Τσεσμελή Αναστασία.
                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                               ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ