ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 12-07-2018 & ΩΡΑ 20:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                          Ζεφύρι 09-07-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ. 23146
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η


                                                                                                        ΠΡΟΣ

                                                                        Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
                                                                                        Κοινότητας Ζεφυρίου

                                                                         ....................................................................

 

                                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                  Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

   Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 12η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα: “Εξέταση αίτησης για την αποζημίωση ιδιοκτησίας
στο Ο.Τ. 225” της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.
                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ