ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 04-04-2017 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

 ethno

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                      Άνω Λιόσια 31-3-2017
                                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 16966

 

                                                                                             Π Ρ Ο Σ

                                                            Τ....................................................................................

                                                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 4-4-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:
1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ) 4Χ4 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ (ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ)» Α.Μ.:303/2016, προϋπολογισμού 350.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ.16825/ 31-3-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ