ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 3-3-2017 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                           Άνω Λιόσια 2-3-2017
                                                                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ. : 10683

 

                                                                                                                                       ΠΡΟΣ
                                                                                                                                      Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                                      Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                           ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                            

 

      Σας γνωρίζουμε ότι θα συμπεριληφθεί το εξής θέμα στην ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε για την Παρασκευή 3-3-2017 και ώρα 13:00.
1. Επικύρωση της αρ. 21/17 απόφασης Δ.Σ. ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
                                                                                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                    ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Το κατεπείγον των θεμάτων συνίσταται στο γεγονός ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου πρέπει να εγκριθούν τα παραπάνω, διότι ενόψει της συνεδρίασης της Κυριακής 5-3-2017 (Εκλογή Προεδρείου Δ.Σ. – Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.) μέχρι την έγκριση των νέων αποφάσεων δεν θα γίνουν άμεσα συνεδριάσεις.