ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 07-2-2017 & ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                              Άνω Λιόσια 3-2-2017
                                                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 5330

 

                                                                                                           Π Ρ Ο Σ

                                                                                                           Τ....................................................................................

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 7-2-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε στην με αρ. 7 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση πίστωσης ΠΟΕ υποχρεώσεων και επαναδιάθεσή τους.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την παροχή υηρεσιών που αφορά στις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:278/2016, προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ