ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 13-4-2017 & ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                                    Άνω Λιόσια 12-4-2017
                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 19400

 

                                                                                Π Ρ Ο Σ

                                               Τ....................................................................................

 

                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 13-4-2017, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 10:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 21 συνεδρίαση (ΕΚΤΑΚΤΗ) της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Κλεισούρας Γεώργιος)
                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός της σημαντικής αύξησης των εγγεγραμμένων δικαιούχων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής και της επιτακτικής ανάγκης για άμεση εξυπηρέτηση των δικαιούχων (μεταφορές ατόμων, τακτοποίηση αποθήκης κ.λ.π.) και ιδιαίτερα την εορταστική περίοδο.