ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ. ΣΤΙΣ 10-4-2017 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.

Προσκλήσεις Επιτροπών Δήμου Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                                                                                   Άνω Λιόσια: 6/4/2017
                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 18058

 

                                                                                                                             Π Ρ Ο Σ

                                                                   Τ.......................................................................................................................................

 

                                                                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 10-4-2017, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 2 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω θέματα:

1. Eκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Μεμονωμένη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 244, στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
                                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                              ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ