ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1

Διαγωνισμοί & Έργα

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                       ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 3/04/2017
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                           Αρ. Πρωτ. 17329
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042802
FAX: 2132042714
Πληροφορίες: κα Κοκόση Σωτηρία

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

                    Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει ότι:
Προκειμένου να προβεί σε φανερή Μειοδοτική προφορική και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 270/81 Π.Δ και τον εν ισχύ Ν.3463/06 ΦΕΚ 114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και τον Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για την « Μίσθωση Ακινήτου για τη Στέγαση των Δ/νσεων & των Γραφείων Υπηρεσιών του Δήμου Φυλής » στο οποίο θα στεγαστούν αναλυτικά : α) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , β)της Δ/νσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, γ)της Υπηρεσίας Δόμησης , δ) της Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης , των ε)Κοιμητηρίων και στ) της Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Φυλής βάση της υπ’ αριθμ. Μελέτης 22/2017 της Τ.Υ.
                                                                                      ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών ( 20 ) από τη δημοσίευση της παρούσης να παραλάβουν τους αναλυτικούς όρους διακήρυξης και να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος μισθώσεως ακινήτου μαζί με φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Διακήρυξη, στη Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών του Δήμου, υπ΄όψιν της Εκτιμητικής Επιτροπής, στην Δ/νση: Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια Τ.Κ 13341 .
Οι προσφορές ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές μέχρι και 26/04 /2017 ημέρα Τετάρτη , εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                                                           ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ:
Ειδικότερα o Δήμος Φυλής ενδιαφέρεται για τη μίσθωση κτιρίου με ημιώροφο για αρχείο, εντός των ορίων της Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ όσο το δυνατό πλησιέστερα στο Δημαρχιακό Μέγαρο (για λόγους σύντομης πρόσβασης με την κεντρική διοίκηση). Για τη στέγαση των ανωτέρω υπηρεσιών , απαιτείται κτίριο εμβαδού 1400 τ.μ. περίπου (εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια) καθώς και ημιώροφος τουλάχιστον 200 τ.μ. το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν αρχείο.
Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών του Δήμου Φυλής (Πλ. Ηρώων), τηλ. 2132042802 κα Κοκόση Σωτηρία ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ..
                                                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ